سرویس های مخابراتی

در این مقاله بطور کامل سرویس های مخابراتی را آموزش می دهیم 4 رقمی و 5 رقمی ، پی در پی ، کنفرانس 3 نفره از جمله مواردی است که توضیح دادیم در صورت داشتن مشکلی یا سوالی از قسمت سوالات متداول اقدام فرمایید.

4 رقمی و 5 رقمی :

خطوطی هستند که از مخابرات توزیع می شوند که فقط شامل 1 زوج سیم تلفن هستند که 30 خط ورودی و 30 خط خروجی را همزمان می گذارند. برای راه اندازی این خطوط می بایست از دستگاه های سانترال پرظرفیت و کارت PRI30 استفاده نمود .

پی در پی : ( روتاری )

برای داشتن چندین خط تنها با یک شماره شهری می بایست تعدادی خط از مخابرات با پیش شماره های یکسان خریداری نماید و سپس از مخابرات درخواست راه اندازی این سرویس را کرده و یکی از شماره ها را به عنوان شماره اصلی ( سر گروه ) معرفی نماید .

در این حالت خط سر گروه توسط مشتری مشخص شده و پس از آن تمام تماس های دریافتی ابتدا بر روی خط سر گروه و در صورت اشغال بودن آن به صورت پی در پی به خط های بعدی منتقل خواهد شد و دیگر خطوط موجود نیز قابلیت دریافت تماس مستقیم و سپس انتقال پی در پی به خطوط زیر دستی را دارا می باشد در حالی که در صورت تماس از هر یک از خطوط بر روی نمایشگر تلفن مقصد شماره خط سر گروه نمایش داده می شود .

انتقال تماس : ( دایورت )

برای فعال کردن این سرویس باید ازر مرکز مخابرات درخواست راه اندازی کرد و برای اینکه بتوانیم تماس های ورودی یک خط را با خط دیگری پاسخ دهیم پس از راه اندازی این سرویس با گرفتن کد *21*شماره مورد نظر # اقدام می نماییم.

پس از وارد کردن کد صدای بوق پخششده از تلفن تغییر می نماید .

لازم به ذکر است که فعال کردن این سرویس رایگان است اما تماسی که انتقال می یابد هزینه دار می باشد .
برای غیر فعال کردن ین سرویس کد #21# را وارد می کنیم .

کنفرانس 3 نفره

این سرویس توسط مخابرات فعال می شود .

پس از فعال کردن این سرویس می توان تماسی بین 3 نفر بر قرار نمود .

نحوه بر قرار کردن کنفرانس به این گونه می باد که پس از بر قرار کردن اولین ارتباط 2 بار پشت سر هم قلاب زیر گوشی را قطع و وصل می نماییم و شماره نفر سوم را می گیریم و پس از پاسخ گویی نفر سوم 2 بار قلاب زیر گوشی را زده و کنفرانس بین 3 نفر بر قرار می شود.