سانترال پاناسونیک

پاناسونیک رهبر جهانی ارتباطات در دنیای امروزی است پاناسونیک در طول سالیان دراز با طرح ایده های جدید و پیشرفت فراوان در زمینه ارتباطات توانسته مشتریان زیادی را به سوی خود کسب کند

سانترال پاناسونیک

سانترال پاناسونیک دارای سیستم پیشرفته برای پاسخگویی به نیازهای شما

قابلیت پیکربندی بسیار گسترده

راه حل های عالی برای گسترش شبکه ارتباطی

کاهش هزینه های شبکه

حمایت از نیروی کار با تلفن بیسیم پاناسونیک

سانترال پاناسونیک مدل KX-TES824

این دستگاه سانترال پاناسونیک قابلیت افزایش از 6 خط شهری به 8 خط شهری را دارا است

قابلیت افزایش از 16 خط داخلی به 24 خط داخلی

پذیریش خودکار بصورت سه مرحله ای همراه با راهنمایی تلفن گویا

دسترسی به سیستم (DISA) با پیغام داخلی

داری سیستم پیغامگیر پیغام گیر (BV)

نمایشگر مشخصات گیرنده روی تلفن تک خط و تلفن سانترال

مسیردهی قابل برنامه ریزی پیام های کوتاه SMS

تعمیر، نگهداری و برنامه ریزی هوشمند

توزیع یکنواخت پیام (UCD) با پیغام

آیفون، درب بازکن و زنگ درب

سانترال پاناسونیک

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TEA308

به این دستگاه سانترال اصطلاحا دستگاه سانترال ۳ به ۸ فیکس هم گفته می شود. به این معنا که خطوط شهری و داخلی آن قابل افزایش نیست.

دستگاه سانترال دارای ۳ خط شهری و ۸ خط داخلی

واحد پذیرش خودکار ۳ مرحله ای با راهنمای صوتی

با پیغام (DISA) دسترسی به سیستم داخلی

(BV) پیغام گیر

نمایشگر مشخصات تماس گیرنده روی تلفن تک خط و تلفن سانترال

SMS مسیردهی قابل برنامه ریزی پیامهای کوتاه

تعمیر، نگهداری و برنامه ریزی هوشمند

با پیغام (UCD) توزیع یکنواخت تماس

آیفون، درب بازکن و زنگ درب

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TEA308

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TEM824

این دستگاه سانترال قابل افزایش از ۶ خط شهری و ۱۶خط داخلی به ۸ خط شهری و ۲۴خط داخلی میباشد

واحد پذیرش خودکار ۳ مرحله ای با راهنمای صوتی

دسترسی به سیستم (DISA) با پیغام داخلی

پیغام گیر (BV)

نمایشگر مشخصات گیرنده روی تلفن تک خط و تلفن سانترال

مسیردهی قابل برنامه ریزی پیام های کوتاه SMS

تعمیر، نگهداری و برنامه ریزی هوشمند

توزیع یکنواخت پیام (UCD) با پیغام

آیفون، درب بازکن و زنگ درب

دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TEM824

برای دیدن همه محصولات سانترال به مراکز سانترال مراجعه فرمایید