مبانی برق صنعتی

آموزشگاه پایتخت برای بالابردن سطح کیفی آموزش برای آن دسته از کارآموزانی که رشته تحصیلی آنها برق نمی باشد دوره مبانی برق را به عنوان پیشنیاز برگزار می کند این دوره به صورت تئوری و بسیار جامع تمامی مطالب و سرفصل های پایه ای برق را به آموزش گذاشته است.

دوره آموزش مبانی برق صنعتی در بر گیرنده تمام مطالب مورد نیاز در پروژه های اجرایی رشته های این آموزشگاه می باشد که سرفصل های آن عبارتند از:

1) آشنایی با مبانی برق:

 • معرفی تاریخچه پیدایش برق
 • آموزش اصول اولیه برق
 • آشنایی با مدارات پایه برق
 • آشنایی با انواع کابل ها و سیم ها
 • آشنایی با لوازم اندازه گیری در رشته برق

2)مدارات الکتریکی

 • معرفی مقاومت و انواع مقاومت ها
 • معرفی سلف و انواع سلف ها
 • معرفی خازن و انواع خازن ها
 • نحوه سری و موازی کردن مقاومت، سلف و خازن
 • معرفی انواع منابع ولتاژ و جریان
 • آموزش روش تحلیل مدار KVL و KCL
 • آموزش مدار معادل تونن و نورتن

3)مبانی دیجیتال

 • مبانی اولیه دیجیتال (آشنایی با اعداد باینری و عملگرهای ریاضی در آنها)
 • آشنایی با نحوه ارسال اطلاعات دیجیتال
 • توانایی تحلیل دیجیتال
 • معرفی مدارات دیجیتال
 • خلاصه ای از کاربرد مبانی دیجیتال در plc

4)خلاصه ای از ماشین های الکترکی

5) طراحی مدارت فرمان و قدرت(ستاره مثلث، چپگرد و راستگرد، موتور دو سرعته و ...) و توانایی نقشه خوانی و تحلیل مدارها